MacGregorille kelluvien satamaramppien tilaus Ranskasta

kerttuvali Comments are closed

Cargoteciin kuuluva MacGregor on saanut tilauksen yhdeltä maailman suurimmista maa- ja vesirakennusyrityksistä, Bouygues Travaux Publicsilta suunnitella, valmistaa ja asentaa kolme satamaramppia Ranskaan. Tilaus on kirjattu Cargotecin kolmannen neljänneksen saatuihin tilauksiin ja MacGregorin laitteet toimitetaan vuoden 2020 aikana. Satamarampit asennetaan Calais’n satamaan. Calais on yhdessä Doverin kanssa maailman vilkkain ro-ro-liikennettä palveleva satama.  Kunkin kelluvan satamarampin rakentamiseen […]

Continue reading

HaminaKotka sataman liikennetilasto elokuu 2017: HaminaKotkan kasvu vahvistuu

kerttuvali Comments are closed

HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-elokuussa yhteensä 9 534 246 tonnia tavaraa, joka on 7,5 % enemmän kuin vuosi sitten. Loppuvuotta kohti kasvuvauhti on selvästi nopeutunut. Viennin puolella liikenne kasvoi 8,4 %. Suurimmat yksittäiset kasvuryhmät olivat pitkälti lannoitteistamuodostuva kuivabulk 43,7 %, sahatavara 19,8 % ja kappaletavara 16,7 %. Viennissä laskivat nestebulk -3,4 % ja luokka muu […]

Continue reading

Kokkolan satamaväylän syventämiseen rahoitusta

kerttuvali Comments are closed

Kuva: Kokkolan satama Hallitus esittää varoja vuoden 2018 talousarviossa Kokkolan meriväylän syventämiseen. Tavoite on jo vuosia ollut saada väylän syventäminen toteutumaan. Nyt väylä on 13 metriä, ja jatkossa sen on tarkoitus olla yhden metrin syvempi. Tätä 14 metrin väylää pitkin pääsevät isommat laivat tulemaan satamaan saakka, jossa ne voidaan lastata täyteen rahtia. Nyt laivoihin voidaan […]

Continue reading

: KATSO VIDEO: Suurinvestointien ensimmäiset kohteet valmiina Rauman satamassa

kerttuvali Comments are closed

Konttilaiturin ensimmäiset osat otettu käyttöön Työt etenevät Rauman sataman konttiterminaalissa ja irtolastialueella. Maanantaina 14.8.2017 otettiin käyttöön uutta konttilaituria noin 60 metriä. Loppuvuoden aikana laituria pidennetään vielä 520 metriin. Elokuun alussa valmistui myös irtolastilaiturin turvallisuutta parantava laiturijatke. “Otamme uutta laiturilinjaa ja uusia kenttäalueita käyttöön tyytyväisin mielin. Uudet alueet tehostavat laiturioperointia, kun konttipukkinostureilla päästään käsittelemään laivoja pisimpienkin […]

Continue reading

RAUMAN SATAMAN ALKUVUODEN LIIKENNE MUKAVASSA KASVUSSA – PIRISTYNYT TALOUS NÄKYY JO KULJETUSMÄÄRISSÄ

kerttuvali Comments are closed

Rauman Satama Rauman sataman kokonaisliikenne oli vuoden 2017 kesäkuun loppuun mennessä yhteen-sä 2,87 milj. tonnia, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 4,8 prosenttia. Alku-vuonna kappale- ja sahatavaran vienti ovat kasvaneet, mutta paperin vientimäärä ja raa-kapuun tuonti ovat jonkin verran laskeneet. Alkuvuonna 2017 kuljetettiin Rauman kautta noin 139 000 konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 2,3 prosentin lisäystä […]

Continue reading

Helsingin Sataman rahtiliikenteen alkuvuosi oli huimaa kasvua

kerttuvali Comments are closed

Kuvaaja: Veikko Somerpuro Helsingin meriliikenteen rahtimäärät kasvoivat erinomaista tahtia vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tammi-kesäkuun aikana Helsingin Sataman kautta kuljetettiin tavaraa yhteensä 6,5 milj. tonnia.  Tavaraliikenteestä tuontia oli 3,3 miljoonaa tonnia ja vientiä 3,1 miljoonaa tonnia. Kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan on siten prosentteina tavaraliikenteen osalta 12 %. Tuonnin kasvu oli 12 % ja viennin kasvu 11 […]

Continue reading

Satamien konttipunnitukset ovat lisänneet turvallisuutta aluksilla

kerttuvali Comments are closed

Trafi on tehnyt tutkimuksen viime kesänä voimaan tulleen konttipunnitusmääräyksen vaikutuksista kuljetusketjuissa. Konttien punnituksesta on voitu osoittaa olevan merkittäviä hyötyjä mm. alusturvallisuudelle. Haittapuolena esiin nousi kustannusten kasvu. Konttipunnitusten vaikuttavuustutkimuksen tarkoituksena oli arvioida, miten 1. heinäkuuta 2016 voimaantulleen konttipunnituksia koskevan SOLAS VGM -määräyksen soveltaminen on onnistunut ja minkälaisia vaikutuksia määräyksellä on ollut koko kuljetusketjussa. Määräyksen antamisen taustalla […]

Continue reading

Aliurakoitsija kuoli satamassa – taustalla puutteita vastuunjaossa, valvonnassa ja työturvallisuuden suunnittelussa

kerttuvali Comments are closed

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi satamayhtiön toimitusjohtajan ja elementtirakennuttajan edustajan 50 päiväsakon suuruisiin sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin 18 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 12.5.2017. Tapauksessa oli kyse kuolemaan johtaneesta tapaturmasta Inkoon satamassa vuonna 2015. Sataman rakennustyömaalla oltiin kasaamassa varastorakennusta betonielementeistä. Omalla jalallaan seisova betonielementti oli nostettu paikalleen. Noston jälkeen elementtirakennuttajan aliurakoitsija oli mennyt […]

Continue reading

Kasvava ja menestyvä Kokkolan Satama

kerttuvali Comments are closed

Kokkolan Sataman eri osat ovat erikoistuneet tummaan ja vaaleaan bulkkiin sekä kappaletavaraan. Volyymiltaan suurin on tummaan bulkkiin erikoistunut Syväsatama. Kokkolan Sataman  liikennemäärien yli kaksinkertaistuminen vuosikymmenessä ja toimintojen pitkäaikainen kehitystyö saivat kansainvälistä tunnustusta, kun se nimettiin Euroopan  kuukauden satamaksi  helmikuussa.  Satamajohtaja  Torbjörn Witting  iloitsee valinnasta ja kiittää siitä pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä yhteistyökumppaneita. – Erityisesti viime aikojen kehityksemme on ollut voimakasta. Olemme […]

Continue reading

Alkopuomeja kannattaisi kokeilla myös Suomen satamissa

kerttuvali Comments are closed

Satamiin asennettavat alkopuomit voisivat toimia liikenneturvallisuutta lisäävänä tekijänä, selviää Trafin, Ely-keskusten ja Liikenneturvan tuoreesta esiselvityksestä. Laivaliikenteen sujuvuus tulee kuitenkin taata, jos kokeiluun lähdetään. Idea mahdolliseen alkopuomikokeiluun satamissa on saatu Ruotsista, missä alkopuomeista on saatu hyviä kokemuksia ja niiden käyttö satamissa on päätetty vakinaistaa. Nyt julkaistun esiselvityksen mukaan puomien käyttöä kannattaisi kokeilla myös Suomessa osana liikenteen […]

Continue reading